Serviceanmälan


Serviceanmälan bostad

Här kan du göra en serviceanmälan gällande el, vatten, avlopp, vitvaror etc i din bostad. Vi återkopplar till dig så snart vi har möjlighet.

För- och Efternamn
Gatuadress & Lägenhetsnr
E-post
Telefon

Beskriv så utförligt som möjligt vad som behöver åtgärdas i din bostad.

Jag har läst och godkänner Bergdahls GDPR-policy.